Effectieve customer media leiden tot effectieve content marketing

Tuesday, May 7, 2013

Verschillende Europese branche-verenigingen voerden een reeks onderzoeken uit naar de effectiviteit van relatiemagazines. In Engeland kennen we de Advantage Study, uit België komt de Custometer, het EFFU-model komt uit Zweden en Duitsland heeft het CP-Standard-onderzoek. Omdat customer media vaak onderdeel zijn van de cross-mediale mix binnen content marketing, zijn de effectiviteitscijfers ervan nuttig en interessant voor content marketeers.

De verschillende studies tonen eens-gezind aan dat kwaliteitsvolle customer media de lezers ertoe aan-zetten om actie te ondernemen.
Ze zorgen ervoor dat de lezers zich verbonden voelen met het merk en bouwen op die manier een sterke, duurzame relatie met de doelgroep op. Dat onderbouwen we in dit artikel aan de hand van de belangrijkste conclusies van twee studies: de Advantage Study van de Engelse Content Marketing Association en onze eigen Custometer.

Advantage Study

Inmiddels zijn in totaal bijna 70 titels onderzocht aan de hand van de Advantage Study en werden meer dan 24.000 consumenten ondervraagd.
Per titel werden 200 ontvangers vergeleken met 100 niet-ontvangers. De ontvangers van het blad waren positiever over het merk dan de niet-ontvangers.

Met betrekking tot de klanten-magazines (B2C) blijken consumenten gemiddeld 25 minuten te besteden aan het lezen ervan, en leest 57 procent van de consumenten meer dan de helft van het magazine. Drie van de vijf lezers vinden dat het magazine relevante informatie bevat.

De onderzochte customer media zetten ook aan tot actie. Uit het onderzoek blijkt dat 44% van de ontvangers daadwerkelijk in actie komt. Dit verschilt wel per sector:

  • Retail: 78%
  • Verenigingsbladen: 45%
  • Automotive: 30%
  • Finance: 23%

Customer media in de retailsector blijken dus het succesvolst in het aanzetten tot actie.

Ook de beleving van een merk lijkt te worden gestimuleerd door het lezen van een customer medium: 11 procent van de lezers geeft aan dat de waarde-ring voor een merk toeneemt, en de loyaliteit voor een merk groeit zelfs met 32 procent. Het relatie-magazine heeft ook een gunstig effect op de omzet van het merk: 8 procent van de consumenten geeft aan in de nabije toekomst een aankoop te zullen doen bij het desbetreffende merk. Lezers van een customer magazine dat door een supermarktorganisatie wordt uitge-geven, besteden gemiddeld 6 euro meer dan niet-lezers.

De Advantage Study levert ook steeds meer informatie op over de waardering van online content. Zo verklaart 60 procent van de online consumenten bereid te zijn om online te bestellen als de website redactionele (branded) content bevat. 28 procent van de online consumenten die een website bekijkt, geeft aan dat de website hen aanzet om naar de winkel te gaan en een aankoop te verrichten; en 27 procent zegt bereid te zijn om online aankopen te verrichten.

Custometer

Custo liet in 2008 een eigen onder-zoeks-instrument voor de Belgische markt ontwikkelen: de Custometer. Hiermee wordt de kracht van het blad gemeten en onderzocht hoe het nog kan worden verbeterd. Inmiddels werden bijna 30 publicaties bestudeerd (bedrijfsmagazines en consumenten-bladen) en meer dan 25.000 mensen ondervraagd.

Uit het onderzoek blijkt dat de lezers de magazines waarderen. De globale waarderingsscore voor een customer magazine bedroeg 7,7/10. De foto’s kregen 8,1/10 en de inhoud van de artikels 7,3/10. De customer media bevatten volgens 90 procent van de lezers interessante informatie en 87 procent van de lezers vindt de informatie ook betrouwbaar.

Maar hoe zit het met de effectiviteit ervan? Van de lezers voelt 63 procent zich gewaardeerd als klant of werk-nemer en 77 procent vertrouwt de merken die in de magazines aan bod komen. De customer media zetten 71 procent van de lezers aan om iets nieuws uit te proberen en 62 procent om een product te kopen. De magazines blijken ook een uitstekend gespreksonderwerp te zijn, want na het lezen van een magazine zouden 4 op de 10 lezers een gesprek beginnen over het magazine of het merk.

Newsletter

Benieuwd naar de nieuwste trends in content marketing? Schrijf u in en ontvang onze newsletter in uw mailbox.