Klantenmagazines: de verschillen per sector zijn groot

Wednesday, March 25, 2020

Uit een benchmark van gevoerde Custometers – het lezersonderzoek bij klantenmagazines – blijkt dat er grote verschillen zijn per sector. Met name wat betreft het gedrag na het lezen van het magazine. Wij focussen op de vier grootste sectoren.

In een vorig artikel hadden we het over het feit dat customer magazines vaak verder blijven leven: ze worden bijhouden of doorgegeven. Gemiddeld 3 op de 10 magazines verdwijnt in de papiermand.

Opvallend is dat de verschillen per sector enorm groot zijn. We beginnen met de meest extreme cijfers: in de retailsector houdt 41% van de ontvangers zijn magazine bij, terwijl dat in de autosector maar 13% is. Magazines uit de autosector worden dan weer wel het meest doorgegeven (57%).

Die link zien we trouwens wel vaker: wanneer het percentage ‘doorgevers’ hoog ligt, ligt het aandeel ‘bijhouders’ laag en omgekeerd. Bladen uit de financiële sector worden relatief weinig bijgehouden (33%), maar vaak doorgegeven (40%). Ze bieden dus meer relevante inhoud die later gebruikt kan worden.

De grootste uitzondering is de retailsector. Daar wordt naast de 41% bijhouders ook 48% doorgegeven, wat zorgt voor een historisch laag cijfer van magazines die worden weggegooid: slechts 11%.

Magazines uit de dienstensector (mutualiteiten, watervoorziening, electriciteitsleveranciers, …) zijn dan weer opvallend ‘gemiddeld’. 25% wordt weggegooid, 27% bijgehouden en 48% doorgegeven.

Talkable content

Vanuit de Custometer-benchmark, uitgevoerd door InSites Consulting, wordt ook duidelijk dat custom magazines conversaties triggeren. Gemiddeld geeft net iets meer dan de helft van de lezers aan dat ze gepraat hebben over het merk of magazine na het lezen van de meest recente editie.

Ook hier zijn de verschillen per sector opvallend: retailmagazines triggeren heel veel conversaties over het magazine zelf. Zo praat de helft van de lezers na over het magazine, terwijl (maar) 32% van de lezers over het merk praat na het lezen van het magazine.

Automagazines triggeren de meeste conversaties op merkniveau: 35% van de lezers praat nadien over het merk. Over het magazine zelf wordt minder nagepraat (24%).

Financiële magazines en magazines uit de dienstensector triggeren het minst conversaties op merkniveau. Conversaties op magazineniveau zijn voor financiële magazines even frequent als bij retailmagazines; voor magazines uit de dienstensector is dit zelf nog iets meer.

Meer info over de Custometer

Newsletter

Benieuwd naar de nieuwste trends in content marketing? Schrijf u in en ontvang onze newsletter in uw mailbox.