Lapperre magazine

Saturday, October 24, 2015

In het klantenmagazine Lapperre Magazine staan beleving, herkenning en community-building centraal. Met het driemaandelijkse magazine wil Lapperre klanten bevestigen in de keuze van hun hoortoestel en wijzen op het belang van opvolging en begeleiding. Om na te gaan of het magazine zijn doelgroep bereikt, werd het blad aan een lezersonderzoek onderworpen. Concreet werden 481 klanten opgebeld, evenredig verdeeld naar taal (NL/FR) en leeftijd.

 

En de resultaten mogen er zijn:

  • 88,2% van de respondenten geeft aan het magazine te ontvangen, en leest het effectief.
  • Een duidelijke meerderheid vindt het magazine interessant:
    • 31% geeft een score van 7 op 10
    • 63,1% geeft een score van 8 of hoger.
  • 28% geeft het magazine ook door aan familie of vrienden.
  • De keuze voor het medium print wordt bevestigd: 94,4% wil het magazine het liefst per post (blijven) ontvangen.

 

 

Newsletter

Benieuwd naar de nieuwste trends in content marketing? Schrijf u in en ontvang onze newsletter in uw mailbox.